Timring Vildbjerg Jagtforening

Vedtægter

Vedtægter vedr. kommunemesterskab i flugtskydning i Herning Kommune

1.     

2.     

3.     

Alle skyder til 40 duer med 3 doubleer i hver retning.

Der skydes i følgende rækker: Mester, A, veteran, junior og damer.

De 5 bedste fra samme forening danner et hold (tæller som hold).

Klassificering: Det gennemsnit man har skudt i RAHS året før bliver man klassificeret efter. Har skytten ikke skudt i RAHS skal de stille med et A skytte bevis fra deres skydebane/forening. Veteran er fra 60 år og op. Junior er under 21 år.

4.     

Præmier: Der er kun pokaler til det vindende hold (de 5 bedste fra samme skydebane/forening). Individuelt er der pokal til nr. 1 i hver række.

5.     

6.     

Datoen for skydningen er den første lørdag i maj.

Den forening som afholder skydningen har ansvaret for hele arrangementet. (dvs. præmier, dommere og forplejning)

7.     

8.     

Indskud er 100 kr.

Der afholdes møde i marts hvert år. Den forening som skal afholde skydningen afholder også mødet.

9.     

Den forening, der har afholdt skydningen, skal sørge for at alle resultater er ført ind i resultatmappen. Der indføres antal skytter der deltager i hver række fra de forskellige foreninger: Mester, A, veteran, junior og damer, samt vinderne af hver række og holdvindere.

Foreningen overdrager mappen til den næste i rækkefølgen senest ved mødet i marts. Foreningen skal så umiddelbart efter skydningen informere næste års arrangør pr. brev eller e-mail om at de er arrangør og dermed skal indkalde til møde i marts året efter. For god ordens skyld bør det selvfølgelig kontrolleres at foreningen har modtaget informationen.

10.  

Tilmelding er senest én uge før skydningen afholdes. Det er hver bane/forening, der tilmelder. Den forening, der afholder skydningen, sender tilmeldingslister ud.

11.  

12.  

Man skal være medlem af den forening, man skyder for.

Hvis en forening ikke kan stille med skytter til minimum et hold til en mesterskabsskydning rykkes foreningen 1 år tilbage i kalenderen som arrangør af mesterskaberne.

13.  

14.  

Skyderækkefølge ved start i 2009:

2009 Abildaa (Sandbæk Banen)
2010 Timring – Vildbjerg
2011 Herning Jagtcenter
2012 Trehøje banen
2013 Sdr. Felding
2014 Assing sogns jagtforening
2015 Sunds
2016 Gjellerup
2017 Ørre – Sinding
2018 Aulum

15.   Eventuelle ændringer


Marts 2010

2009

2010

2011

Abildaa

Timring – Vildbjerg

Herning Jagtcenter

Timring – Vildbjerg

Herning Jagtcenter

Trehøje

Herning Jagtcenter

Trehøje

Sdr. Felding

Trehøje

Sdr. Felding

Assing Sogns Jagtforening

Sdr. Felding

Assing Sogns Jagtforening

Ørre-Sinding

Assing Sogns Jagtforening

Sunds

Aulum

Sunds

Gjellerup

Abildaa

Gjellerup

Ørre-Sinding

Timring – Vildbjerg

Ørre-Sinding

Aulum

Sunds

Aulum

Abildaa

Gjellerup

Vedtægter for Trehøjemesterskaber i Flugtskydning

Vedtægter for Trehøjemesterskaber i Flugtskydning

For at deltage i Trehøjemesterskaberne i flugtskydning, skal skytten være medlem af en af de 5 foreninger i det gamle Trehøje Kommune.

Der skydes om individuelle mesterskaber i følgende rækker:

Mesterrækken:

(40 duer) i gennemsnit 33-40 duer (32 duer eller derunder tæller som nedrykning)

A-rækken:

(24 duer) i gennemsnit 18-20 duer

B-rækken:

(24 duer) i gennemsnit 0-17 duer

Veteranrækken:

(24 duer) for skytter over 50 år

Skydekortene fra mesterskabet skal gemmes, og det er de skydekort, der bestemmer skyttens række efter de i pkt. 2 gældende normer. For oprykning tæller skyttens sidste mesterskabsskydning og for nedrykning de 2 sidste skydninger, dog rykkes der kun 1 klasse pr. år. Førstegangsdeltagere skal stille med samtlige skydekort (mindst 3) fra årets skydninger og det er gennemsnittet fra de skydekort, som bestemmer den nye skyttes række. Hvis ingen skydekort medbringes, skal skytten skyde i mesterrækken. Skytter som ikke har deltaget i skydningen de sidste 3 år skal klassificeres efter skydekort..

Den arrangerende forening indkalder til møde før mesterskabsskydningen. Der stiller 2 mand fra hver forening. Vedtægtsændringer kan foretages med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Den arrangerende forening sørger for opkastning af duer. De øvrige foreninger stiller hver 2 dommere til rådighed.

Vinderens skydekort kontrolleres. (Førstegangsdeltagere)

Mester og veteranpokalerne kan vindes til ejendom, ved at vinde dem i 3 på hinanden følgende år, eller efter 5 år i alt. For A- og B-rækken 3 år i alt.

Vinderen i hver række modtager en vandrepokal og en mindre følgepokal til ejendom. 2. og 3. pladsen får ligeledes en pokal.

Den arrangerende forening betaler for gravering af pokalerne.

Pokalen skal afleveres til den lokale formand senest 8 dage før næste mesterskab afholdes.

Mesterskaberne afholdes efter følgende turnusordning: Abildaa, Vinding, Ørnhøj, Timring-Vildbjerg og Vind.

Omskydning foregår med 2 doubleer i hver retning.

Der skydes efter tvungen skydestilling efter de af Danmarks Jægerforbund fastsatte regler.

Mesterskaberne afholdelse annonceres i ugeposten ”Lokal-Avisen” senest 8 dage før skydningen. I annoncen skal de pokal skænkende firmaers navne nævnes:

Mester:

Nordea Vildbjerg

A-rækken:         Handelsbanken Vildbjerg

B-rækken:         Jørli Konfektion

Veteran:            Ringkøbing Landbobank

Juni 2010

Samtlige jagtforeninger
i det gamle
Trehøje Kommune