Timring Vildbjerg Jagtforening

Foreningsjagter

Foreningsjagter på golfbanen 2022-2023

FORENINGSJAGTER PÅ GOLFBANEN 2022-2023

2

1

3

5

4

7

6

8

10

9

12

11

13

15

14

17

16

19

18

20

JAGT-LEDER

26. november

kl. 8.00

Erik Andersen

Erik Andersen

Mads S Andersen

Mads S Andersen

05. november

kl. 7.30

Ole Madsen

Markus Albæk

Mads Emil Mogensen

Cecilie Madsen

Cecilie Madsen

Mads Emil Mogensen

Nikolai Pedersen

Sigfred Andersen

Sigfred Andersen

Jørgen Jensen

Kenneth Froch

Kenneth Froch

Mikkel Madsen

Alex Fris Nielsen

Alex Fris Nielsen

Ernst Madsen

Villy Bertelsen

Michael Madsen

Michael Madsen

Villy Bertelsen

Aksel Jacobsen

Aksel Jacobsen

Ole Fris

Ole Fris Nielsen

Leif Jensen

Bent Hjuler Sørensen

Niels Jørn Jørgensen

Niels Jørn Jørgensen

Helge Nielsen

Leif Jensen

Mikkel Madsen

Helge Nielsen

Asger Overgård

Ernst Madsen og

Kim Jensen

Ole Madsen og

Alex Overgaard

Erik Andersen

Mads S Andersen

17. december

kl. 8.00

Ole Madsen

Cecilie Madsen

Mads Emil Mogensen

Sigfred Andersen

Jørgen Jensen

Kenneth Froch

Alex Fris Nielsen

Ernst Madsen

Michael Madsen

Villy Bertelsen

Aksel Jacobsen

Niels Jørn Jørgensen

Bent Hjuler

 Kim Jensen

 Ole Fris Nielsen

Helge Nielsen og

Alex Overgaard

Erik Andersen

Mads S Andersen

07. januar 2023

kl. 8.30

Ole Madsen

Cecilie Madsen

Mads Emil Mogensen

Sigfred Andersen

Nikolai Pedersen

Kenneth Froch

Alex Fris Nielsen

Helge Nielsen

Aksel Jacobsen

Villy Bertelsen

Bent Hjuler

Leif Jensen

Ole Fris

Niels Jørn Jørgensen

Ernst Madsen og

Kim Jensen

Fordeling af bukkejagter

Resultatet af og fordelingen af bukkejagterne kan ses her under

HUSK betaling før 1.maj  (Konto 7670 0001184758)

Golfbanen

350,- for jagten           400,- for bukken

Præstbjerg

500,- for jagten           400,- for bukken

Cecilie Madsens jagt på Præstbjerg er betalingsfri da hun er trukket af riffeludvalget, en evt. buk betales efter gældende takst.

Hvis nogen ønsker rundvisning på golfbanen, kontaktes Alex Overgaard på 22438709

Husk indberetning af afgivende skud til Kim Jensen på tlf. 21741239

Knæk og bræk

Bestyrelsen 

Bukkejagter på Golfbanen 2022

Omr.

Ole Madsen

A

16. maj - 20 maj

Niels Jørgen Andersen

B

C

Mads Emil Mogensen

21. maj - 27. maj

Nikolai Pedersen

A

B

Mads S Andersen

C

Jørgen H Jensen

28. maj - 3. juni

A

Kenneth Frosch

Bjørn Fris

B

C

Cecilie Madsen

Omr.

Niels Jørgen Andersen

A

4. juni - 10. juni

Mads Emil Mogensen

B

C

Ole Madsen

11. juni - 17. juni

Mads S Andersen

A

B

Jørgen H Jensen

C

Nikolai Pedersen

18. juni - 24. juni

A

Bjørn Fris

Cecilie Madsen

B

C

Kenneth Frosch

Omr.

Mads Emil Mogensen

A

25. juni - 1. juli

Ole Madsen

B

C

Niels Jørgen Andersen

2. juli - 8. juli

Jørgen H Jensen

A

B

Nikolai Pedersen

C

Mads S Andersen

9. juli - 15. juli

A

Cecilie Madsen

Kenneth Frosch

B

C

Bjørn Fris

Andejagter på golfbanen 2022

2

1

4

3

5

7

6

9

8

10

12

11

14

13

15

8. september Mødetid: solnedgang

Allan Overgaard

1

2

Jeanette Fris

Kenneth Frosch

3

4

Mads Andersen

5

Alex Overgaard

Jesper Andersen

6

7

Michael Madsen

8

9

10

11

12

13

14

15

29. september: Mødetid: Solnedgang

Allan Overgaard

Jeanette Fris

Kenneth Frosch

Mads Andersen

Alex Overgaard

Jesper Andersen

Michael Madsen

Parole på golfbanejagter

Jagtleder:

 • Husk Jagtfiskal
 • Velkomst
 • Gyldigt jagttegn fremvises af alle – kan der ikke fremvises gyldigt jagttegn,

kan der ikke deltages i jagten med våben før jagttegnet forevises jagtlederen.

 • Alle jægere skal bære noget der er signalfarvet.
 • Hunde skal bære enten klokke eller noget der er signalfarvet.

Jagtens afvikling

 • Den tildelte post er fast, og må ikke forlades før såten er blæst af
 • Giv tegn til naboposterne om hvor du står.
 • Der må skydes når naboposten er sat af, og at det i øvrigt er forsvarligt.
 • Geværet må under ingen omstændigheder føres igennem skyttekæden.
 • Pas på med lave skud specielt hvor der må skydes ind i såten (gælder også drivere).
 • Patronhylstre opsamles.
 • Der må ikke skydes efter at såten er blæst af.
 • Mellem såterne bæres våbnet tomt, og med åbent lås eller knækket.
 • Vi er på offentlige arealer, hvor publikum har ret til at færdes, vis hensyn til gæsterne, man kan knække sit gevær, og bede gæsterne vente.

Der må i dag skydes alt efter jagtloven:

Restriktioner:

 • Fasanhøne er fredet
 • Der må skydes 1 stk. Råvildt pr. jæger, indtil andet besluttes.
 • Såfremt der skydes på råvildt som ikke er leveret, må man ikke skyde til mere råvildt på denne post.
 • Forbiskud til råvildt kr. 50,00. Ræv max. Kr. 25,00
 • Bøde kr. 100,00 ved leveret vildt med restriktioner iht. parole.
 • Alle forbiskud meddeles til jagtlederen med angivelse af skud.
 • Eftersøgning på egen hånd, må ikke finde sted.
 • Forsvarlige skudafstande i sideskud (max):

• råvildt 20 mtr.      • fugle 30 mtr.      • ræv 25 mtr.      • hare 30 mtr.

 • Hagl størrelse til hårvildt, her henstiller vi til str. 3 eller større
 • Bengæt: ben + patronforbrug: kr. 10,00 pr. gæt.
 • Jagtdagen afsluttes med vildtparade, og aktion over skudt vildt.
 • Alle kan købe.
 • Såfremt rålam ikke kan opnå mindste pris kr. 300,00 og buk/råer kr.
 • 400,00 skal skytten købe.

Knæk og bræk

Timring-Vildbjerg Jagtforening 24 august 2021

Regler for salg og lodtrækning af foreningens jagter

Golfbanen

Jagterne sælges efter lodtrækning på foreningens årlige generalforsamling 

Har man ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men ønsker at deltage i lodtrækningen, skal man inden generalforsamlingen tilkendegive dette til bestyrelsen.

Kun medlemmer af Timring-Vildbjerg Jagtforening kan deltage i lodtrækningen af jagterne

Er kontingent ikke betalt rettidigt skal der medbringes kvittering for betalingen ellers kan der ikke deltages i lodtrækningen om jagterne.

Vi henstiller til, at man kun deltager i lodtrækningen, så vidt man påtænker selv at deltage i jagten.

Deltager jagttegnsløsere i lodtrækningen og efterfølgende ikke består prøven, køber bestyrelsen jagterne tilbage og derefter sættes disse til salg, og kan købes af øvrige medlemmer af jagtforeningen. 

Deltagelse i lodtrækningerne og køb af en jagt er bindende.

Evt. overskydende jagter ved lodtrækningen, sættes efter generalforsamlingen til salg på foreningens hjemmeside og kan frit købes af foreningens medlemmer ved kontakt med kassereren, Bestyrelsen kan af disse tilbageholde enkelte jagter.

Hver jæger, som køber jagter, er økonomisk forpligtiget fra 1.8-31.7 det følgende år.

Såfremt en jæger forbryder sig, er det bestyrelsen som beslutter sanktioner over for denne.

Såfremt en jæger er forhindret i at benytte sin golfbanejagt, har man lov at videregive eller sælge sin jagt til et andet medlem af Timring-Vildbjerg Jagtforening.

Jagterne betales senest 1. marts samme år.
Betalingen kan foregå via netbank til konto eller kontant.

På Golfbanen må der afholdes 4 jagter pr. jagtsæson fra solopgang til kl. 12.00.
Alle sedler med navne på deltagerne i lodtrækningen lægges i en bowle og bliver trukket op en gang. Den rækkefølge der bliver trukket første gang beholdes til de øvrige jagter indtil alle jagter er besat.

Resterende beløb i jagtlejekontrakten betales af foreningens hovedkasse, og dækkes ind ved ben gæt, vildtsalg, bøder samt salg af andejagter.
Der påsættes forlods 2 bestyrelsesmedlemmer som jagtleder for hver jagtdag. Parolen oplæses ved hver jagt.

Der må skydes alt efter jagtloven. Bestyrelsen kan indføre restriktioner som vil fremgå af parolen.
Det er valgfrit hvilke hagltyper der benyttes.

Bukkepürsch på Golfbanen

Hvert år trækkes lod om 9 pladser, som opdeles i perioder og rækkefølgen følger lodtrækningen fortløbende

Prisen for skudt buk kr. 400,00.

Andejagter på golfbanen


Der afholdes 2 andejagter som fordeles ved lodtrækning mellem alle foreningens medlemmer som ønsker at deltage. 

Pris på andejagterne er kr.30,00 pr jagt som betales på generalforsamlingen.

Kronvildt / Dåvildt / Bukkepürsch på Præstbjerg

Hvert år trækkes lod om 2 pladser til bukkepürsen, den ene plads trækkes ud af lodderne ved generalforsamlingen, den anden plads trækkes af riffeludvalget.

Prisen for skudt buk kr. 400,00.

Der trækkes yderligere lod om 2 pladser til riffeljagten på krondyr / Dåvildt på Præstbjerg.

Der afregnes dagspris pr. kg. Brækket vægt af dyret

Obs! Man kan ikke både have en krondyr pürsch og en bukkejagt på Præstbjerg.

Knudmosejagten

Der trækkes hvert år lod om 2-3 pladser (afhængig af medlemstal) har man deltaget i jagten i ét år, kan man ikke deltage i lodtrækningen de efterfølgende 2 år.


Timring den 09.11.2021