Jagter

Jagter i Timring-Vildbjerg Jagtforening:
 
Her finder du oplysninger om følgende:
·        Datoer
·        Deltager
·        Mødesteder
·        Betaling og priser
·        Jagtparole for golfbanejagter
·        Præstbjerg jagter
 
De 3 efterårsjagter på golfbanen koster kr. 300,- og januar jagten koster kr. 200,- Skal være betalt senest den 1. marts.
Mødetider til jagterne bliver fremover:
·        Første november-jagt kl. 7.30
·        Anden november-jagt kl. 8.00
·        December-jagt kl. 8.00
·        Januar-jagt kl. 8.30
 
Bukkejagten på golfbanen koster 350,- kr., som betales senest 1. marts. Dyret koster 400,- kr.
 
Pürchjagt på råbuk må foretages i perioden 16. maj til 15. juni fra solopgang til kl. 9.00 og må påbegyndes 2 timer før solnedgang.
Området er fast og må ikke deles, alle skud berettes til formanden. Har man skudt en buk, er man ude af jagten.
 
Bukkejagten på Præstbjerg koster 500,- kr. Dyret koster 400,- kr. Betales senest 1.  marts. Vinderne af bukkejagten på Præstbjerg hører nærmere.
Pürchjagt på råbuk må foretages i perioden 16. maj til 15. juni fra solopgang til kl. 9.00 og må påbegyndes 2 timer før solnedgang.  
 
Krondyr-pürsch på Præstbjerg koster 500,- kr. + dyret som afregnes med 20,- kr. pr. kg. brækket vægt. 
Betales senest 1. marts.
Pürchjagt på kronvildt og dåvildt om efteråret. Start for jagttidspunkt for morgen- pürch er efter reglerne i særfredningen for den pågældende område og skal afsluttes senest 2 timer efter solopgang og må påbegyndes 2 timer før solnedgang.
 
Fællesjagter Præstbjerg koster 200 kr. for hagl og 350 kr. for riffel. Betales senest den 15. juni. Mødested for fællesjagterne er P-pladsen til venstre på Skjernvej, når man kommer fra Ørnhøj. Mødetid kl. 9.
 
Betaling skal ske til kasseren på reg. Nr. 7670 konto nr. 0001184758. Det skal indskærpes at det er meget vigtigt at man skriver navn, og hvad der betales for, når man betaler via netbank!!!
Betales der ikke til tiden forbeholder bestyrelsen sig retten til at sælge jagterne til anden side!!
 
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/