Velkommen til Timring Vildbjerg Jagtforening

Bliv medlem

Som en generel orientering, skal vi hermed kort gøre rede for hvilke aktiviteter vi i Timring-Vildbjerg Jagtforening kan tilbyde nye medlemmer.
De aktuelle aktiviteter, dato, tid, sted m.v. vil fremgå her på hjemmesiden, på Facebook eller i bladet "Jæger".
Har du lyst og interesse i at blive medlem af en aktiv lokalforening og samtidig blive medlem af Danmarks Jægerforbund, kan du udfylde nedenstående.
 
Medlemskategori DJ`s andel Timring-Vildbjergs andel I alt
Ordinær 820 kr. 110 kr. 930 kr.
Junior 0-15 år 111 kr. 27 kr. 138 kr.
Ungdom 16-25 år 412 kr. 55 kr. 467 kr.
Senior (født 1948 eller tidl.)
496 kr. 55 kr. 551 kr.
Husstand 412 kr. 60 kr. 472 kr.
Ekstraordinær 56 kr. 123 kr. 179 kr.
Støttemedlem uden jagttegn 112 kr. 60 kr. 172 kr.
Kursist 0 kr. 0 kr. 0 kr.
·        Ordinære medlemmer støtter via kontingentet Jægernes Naturfonds arbejde med 20 kr.
·        Som noget nyt oprettes nu juniormedlemsskab for børn og unge til og med 15. år. (Denne medlemskategori modtager ikke bladet Jæger – ved ønske om at modtage 
           bladet  kan vedkommende evt. indmeldes som ungdomsmedlem)
·        Første person skal være ordinært medlem, øvrige personer   i husstanden kan efterfølgende tegne et husstandsmedlemskab.
·        Man skal være ordinært medlem i en forening. Øvrige medlemskaber   i andre foreninger kan tegnes som ekstraordinært medlemskab.
De 45-50 kr. går til lokalforeningen. Resten til Danmarks Jægerforbund.
               
For kontingentet får du:
Flugtskydning på vores egen bane på Albækvej 13 A. Herunder mulighed for instruktion af uddannede instruktører. Unge medlemmer af foreningen til og med 18 år. vil hver onsdag få udleveret et skydekort til 24 duer.
·        Holdskydning for interesserede flugtskytter under RAHS.
·        Deltagelse i kvalifikationsskydninger under Danmarks Jægerforbund
·        Deltagelse i kommunemesterskabet i lerdueskydning.
·        Jagthornsblæsning
·        Mulighed for jagt på Golfbanen. Der er i alt 4 efterårsjagter og jagt på forårsbuk.
·        Spændende, hyggelige og oplysende foredragsaftener og udflugter.
·        Hundetræning i såvel grund- som videregående dressur.
·        Lokal markprøve for stående hund.
·        Indskydnings- og træningsaftener med jagtrifler, hvor der vil være instruktører til stede.
·        Indskydning på Hjortebanen i Ørre
·        Indflydelse på jagtens fremtid i Danmark gennem Danmarks Jægerforbund. Samtidig modtager du DJ’s månedlige medlemsblad JÆGER.
 
 

Her tilmelder du dig foreningen:

Er du interesseret i medlemsskab er du velkommen til at kontakte formand for Jagtforeningen, Kim Jensen på mailadresse: tvjagt@gmail.com

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/