Vedtægter

Vedtægter for Trehøjemesterskaber i Flugtskydning

For at deltage i Trehøjemesterskaberne i flugtskydning, skal skytten være medlem af en af de 5 foreninger i det gamle Trehøje Kommune.
Der skydes om individuelle mesterskaber i følgende rækker:
Mesterrækken:
(40 duer) i gennemsnit 33-40 duer (32 duer eller derunder tæller som nedrykning)
A-rækken:
(24 duer) i gennemsnit 18-20 duer
B-rækken:
(24 duer) i gennemsnit 0-17 duer
Veteranrækken:
(24 duer) for skytter over 50 år
 
Skydekortene fra mesterskabet skal gemmes, og det er de skydekort, der bestemmer skyttens række efter de i pkt. 2 gældende normer. For oprykning tæller skyttens sidste mesterskabsskydning og for nedrykning de 2 sidste skydninger, dog rykkes der kun 1 klasse pr. år. Førstegangsdeltagere skal stille med samtlige skydekort (mindst 3) fra årets skydninger og det er gennemsnittet fra de skydekort, som bestemmer den nye skyttes række. Hvis ingen skydekort medbringes, skal skytten skyde i mesterrækken. Skytter som ikke har deltaget i skydningen de sidste 3 år skal klassificeres efter skydekort.
Den arrangerende forening indkalder til møde før mesterskabsskydningen. Der stiller 2 mand fra hver forening. Vedtægtsændringer kan foretages med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Den arrangerende forening sørger for opkastning af duer. De øvrige foreninger stiller hver 2 dommere til rådighed.
Vinderens skydekort kontrolleres. (Førstegangsdeltagere)
Mester og veteranpokalerne kan vindes til ejendom, ved at vinde dem i 3 på hinanden følgende år, eller efter 5 år i alt. For A- og B-rækken 3 år i alt.
Vinderen i hver række modtager en vandrepokal og en mindre følgepokal til ejendom. 2. og 3. pladsen får ligeledes en pokal.
Den arrangerende forening betaler for gravering af pokalerne.
Pokalen skal afleveres til den lokale formand senest 8 dage før næste mesterskab afholdes.
Mesterskaberne afholdes efter følgende turnusordning: Abildaa, Vinding, Ørnhøj, Timring-Vildbjerg og Vind.
Omskydning foregår med 2 dubléer i hver retning.
Der skydes efter tvungen skydestilling efter de af Danmarks Jægerforbund fastsatte regler.
Mesterskaberne afholdelse annonceres i ugeposten ”Lokalavisen” senest 8 dage før skydningen. I annoncen skal de pokal skænkende firmaers navne nævnes:

Mester:
Nordea Vildbjerg
A-rækken:         Handelsbanken Vildbjerg
B-rækken:         Jørli Konfektion
Veteran:            Ringkøbing Landbobank
Juni 2010
Samtlige jagtforeninger i det gamle Trehøje Kommune

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/