Bestyrelsesmøde 17.06.2024                                                                                        

Deltagere: John Madsen, Ole Madsen, Palle Pedersen, Flemming Kristiansen, Kim Jensen.

Åben/lukket
Emne
Besluttet
Til næste gang
Ansvarlig
 
Underskrivelse af referat fra sidste møde.
 
 
 
Alle
Åben
DJ, kreds, jægerråd - nyt.
Se under DJ-hjemmeside.
 
 
 
Åben
Gennemgang af referat fra sidste møde.
Det nye point system for rovpokal skal på hjemmesiden
John arbejder videre med evt. førstehjælps kursus
 
 
 
Åben
Årshjul.
Intet nyt
 
 
 
Åben
Repræsentantskabsmøde i Timring Sportscenter.
Der er intet at berette.  Datoen til general forsamling 2025 er bestilt ved Timring hallen.
 
 
John
Åben
Evaluering af Bukkekaffe.
Det var en god dag, med flot fremmøde. Tag gerne alle bukke med, også de små. Der skal gøres lidt ekstra i invitationen for at få alle opsatse med.
I år var der 5 bukke og 3 hjorte. Flemming har bukke pokal.
 
 
Alle
Åben
Hjemmeside og jægerweb.
Vi kan få en adgangs kode ved jæger web til at udskrive sms beskeder.
 
 
kim
Lukket
Jagt på skydebanen. (regler)
 
 
X
Alle
Åben
Jubilæumsfest 2025.
Der er pt 3 med i udvalg.   John tager kontakt til Timring hallen vedr. Leje af hallen d. 1/3 2025.
Skal vi have indskud hjem ude fra kyndelhøj (10.000)? Vi mangler dem ikke pt. Så de får lov til at stå. Ole prøver at høre til musik 3 timer v DR. Diesel
 
 
John
Lukket
Jagtlejerkontrakter.
Flemming laver et opslag vedr.
Præstbjerg jagter der  siger at vi ikke kan sælge jagter før vi har en ny jagtlejekontrakt.
Kim presser kommunen for at komme med et udspil så hurtigt som muligt.
 
 
Kim
Åben
Næste møde.
Mandag d. 5/8  Kl. 19 hos Flemming
 
 
 
 
Evt.
Hvor meget betaler vi i gebyr i banken ?  Der findes en gebyrfri bank gennem jægerforbundet, Palle kigger ind i hvor meget vi betaler nu.
 
 
 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/