Bestyrelsesmøde 19.01.2023

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Ernst Madsen, Kim Jensen.
 
Underskrivelse af referat fra sidste møde. 
ok
 
DJ-nyt. 
Se under DJ nyt. 
 
Kreds nyt. 
Se under kreds nyt. 
 
Gennem gang af referat sidste møde. 
ok
 
Årshjul. 
ok
 
Evaluering af golfbane jagter. 
Ved næste forhandling af jagt skal der høres om det er et krav at vi skal være færdig til kl. 12 når det halve af golfbanen er lukket?
 
Flyt jagtdag januar 2024. 
Januar jagt på golfbanen flyttes fra d. 6 til d.13. Flytter for at undgå sammenfald med Præstbjergjagter.
 
Jordkøb. (Flugtskydning bane) 
Pr 21/12 er der kommet 655.000 ind på konto + det beløb der kommer fra foreningens kasser.
 
Ræve regulering. 
Navne på dem der skal spørges er fordelt. Alex spørger på pris på mad til ræveafslutning.
 
Gennemgang af dagsorden til Generalforsamling 2023. Samt forslag til vedtægtsændring. 
Ser ud til at være ok. Alle gennemgår dagsorden, mht. gennemgang af dagsorden
 
Næste møde. 
Torsdag d. 16/2 hos Ernst Madsen
 
Evt. 
Årsmøde i Herning jægerråd d. 2. februar 2023 kl. 19:00 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/