Generalforsamling 2023

Timring Vildbjerg Jagtforening Generalforsamling  2023
 
Mindes: Ole Gardsdal
Valg af dirigent:   Mads Sloth Andersen
 
Miljø pokal:
Kommer ikke til uddeling da der er ikke indkommet forslag
 
Beretninger
Formand:

Beretning for 2022 
Vi er i dag 210 medlemmer som fordeler sig på 125 ordinære, 49 ekstraordinære, 9 senior (1948), 6 æresmedlemmer, 8 husstand, 9 ungdom (16-25), 4 jagttegns aspiranter. 
 
Ræve regulering i 2022 var et år hvor der var plads til forbedring Vi var gennemsnitlig 10 jæger per gang der blev brugt 11 skud men ingen ræve skudt, så pokalen blev ikke uddelt. Til ræve afslutning var der 13 til spisning. I år har der ikke været mange ræve og kun gennemsnitlig 7 jæger per gang. men Svend Andersen har skudt 1 ræv i et skud, så han løb med pokalen. Der var også i år 13 til afslutning. Jeg ved godt at det har været en tradition i mange år at afholde ræve regulering. Men nu da ræven er blevet rødlistet kan man spørge om vi kan forsvare at regulere som vi gør i dag. 
 
Bukke kaffen var den 21. maj hvor der var ca. 30 fremmødte. Der var 4 bukke fra foråret og 4 bukke fra året før, plus en kronhjort og en dåhjort så der var noget at kigge på. Det var en god dag Og Sigfred Andersen fik pokalen for bedste buk. 
 
Den 20. juni var der planlagt hygiejnekursus hvor der minimum skulle være 20 deltager. men da der kun var tilmeldt 6 måtte det aflyses. 
 
Vi havde også en ude d 25. August og fortælle om bekæmpelse af rovvildt der var 6 deltagere som hadede en god aften med en god debat om bekæmpelse af rovvildt. 
 
Vi har også været grillmester til grillaften ved hallen under Vildbjerg cup for at se om vi kunne tjene nogle penge til foreningen, der blev solgt ca. 130 menuer så der var gang i køkkenet med at hakke salat og gøre klar fredag eftermiddag hvorefter vi skulle grille og server om aften fra klokken 18 Det var en god aften med højt humør. Tak til Tinna Daater og Mads slot Andersen for hjælpen. 
 
Der er afholdt 4 efterårs jagterne på golfbanen hvor vildt udbyttet blev 1 stk. råvildt, 5 hare,1 fasankok 1 and og 7 snepper. På anderjagterne blev der ikke skudt noget. Der er købt nye stiger og efter mange års bukke pursch på golfbanen har golfbanen først opdage det nu. Da de ikke var tilfreds med at der går jæger rundt med riffel på golfbanen når de spiller golf. Og de hellere ikke var tilfredse med den nye stige der står inde på heden, derfor måtte Alex og jeg til møde med dem. Vi har derfor aftalt at den nye skydestige flyttes til et mere sikkert sted ifølge aftalen med golfklubben. pursch jagt på råbuk må foretages i den aftale periode fra solopgang til klokken 9 dog kun fra solopgang til klokken 6.30 på arealer mellem golfhullerne. Om aftenen må der ikke foretages purschjagt på arealerne mellem golfhullerne, der må foretages purschjagt på arealerne der vender væk fra golfbanen. pursch jagt på kronvildt og dåvildt om efteråret må ikke foretages om aftenen på arealerne mellem golfhullerne. Derfor har bestyrelsen besluttet at i år er der mødepligt til fremvisning. Tak til ole Madsen for vildtsuppe til den sidste jagt. 
På Præstbjerg er der skudt 2 forårs bukke og der er afholdt 5 efterårs jagter hvor første jagt var en ren hagljagt der blev nedlagt en hare 3 snepper. På anden jagt som var en bevægelses jagt kun med riffel blev der nedlagt 1 då og 1 rå. På tredje og fjerde jagt som både var med hagl og riffel blev der ikke skudt noget. På femte jagt som var en bevægelses jagt kun med riffel blev der nedlagt en rå. Da jagtlejen er stegen med 4000 kroner, var vi nødt til at finde på en løsning så at jagterne ikke blev dyre end de var. Det er blevet bestemt mellem de 4 jagtforeninger at der skal 4 jæger på bukkejagt pr forening. Og perioderne er fastlagt allerede nu, så I kan se dem under lodtrækning til bukkejagt på Præstbjerg. Tak til Kenneth frost for indslagene til vores Facebook side. 
 
På Knudmose jagten var der 42 jægere, hvor vi havde Svend Andersen, Sigfred Andersen og efter nej tak fra 3 suppleanter kom Niels Jørgen Jørgensen med. Har hørte det var en dejlig dag og i et rimeligt godt vejr. Resultat: 2 snepper. 1 rådyr. 2 fasankokke. 1 due. 
 
Som noget af det sidste i min beretning vil jeg fortælle status på jordkøbet. 
Efter generalforsamling hvor det blev bestemt at bestyrelsen skulle, arbejder videre med at se om det var muligt alt finde en løsning, så jordkøbet kunne blive en realitet, har der været mange møder og spørgsmål der skulle findes svar på. Der har været møde med Henning Nielsen, Kim Lundager, banken, Danmarks jæger forbund op til flere gange, blandt andet angående konto, fradrag, jurister om loven, møde med alle jer indsamler. I dag har vi tilsagn på 809.300 kr. og der er indbetalt 747.300 kr. på vores konto hos Danmarks jæger forbund. det vil sige at der mangler 62.000 kr. som der er givet tilsagn på. Dertil kommer så det vi selv har på vores egnen kontoer. Nu mangler vi kun at få godkendt vedtægtsændring som der skal godkendelses af generalforsamling. Så er vi ved at være klar. 1000 tak til alle som har hjulpen med at indsamle tilsagn hos medlemmer og firmaer og 1000 tak til medlemmer og firmaer som har givet tilsagn og indbetalt af det tilsagn beløb. 
Sidste nyt: Jeg har her til aften hørt fra kim Lundager at landmåleren har alle godkendelser i orden så han ser ikke noget problem i resten af jord købet. 
Til slut vil jeg sige tak til Alex og Helge samt Ernst og Ole for samarbejdet i bestyrelsen og tak til alle i udvalgene for det gode arbejde der bliver gjort. 
Det var ordene 
 
 
 
Ræveregulering
Lidt debat vedr. Rødlistning af ræv. Kan vi forsvare den måde foreningen driver ræveregulering ?
Måske skal man gå lidt mere målrettet efter de arealer hvor der er ræve?
 
 
Flugtskydning:
 
God sæson, arbejdsdag, sommerskydning med Grillet gris
6 hold i amts turnering 
Både guld sølv og bronze
3 ud af 4 pokaler til trehøjeskydning
10/3 kl. 14   klargøringsdag på skydebanen
Første træning 17. og 24. marts kl. 14 til 17
Opstart ons 30/3 tilmelding til RAHS.
 
Hundeudvalg:
20 tilmeldte i år til lydighed
Ikke mange aktiviteter i 2022
Men det ser bedre ud her i 2023
 
Riffeludvalg:
Hjortebane giver lidt underskud
Der har været 3 skydninger i Ørre
Der er lavet skydebænke således at man ikke behøver at ligge på betongulv
Program 2023:
Hjortebane næste år 16 / 4 kl. 9 til 12
Indskydning 25/4, 2/5 og 9/5   kl 18 til 21 på  Ørre skydebane.
  
 
Junior & ung jægerudvalget:
Kredsskydning gav sølvmedalje
Penge fra udvalget gives til jordkøb, da der ikke er ungjægere lige Pt.
 
Regnskaber:
Hovedkasse
Spørgsmål:  
Vildbjerg Cup skal det være en tradition?
Hvor er det annonceret? 
Skal med i sportsbladet fremover?
Alle regnskaber er godkendt
 
Valg:
Bestyrelse:
Flg.  er nyvalgte:
John Madsen
Niels Jørn Jørgensen
Supp:
Palle P.
Ole Fris
 
Flugtskydnings udvalg:
Flg. er nyvalgte:
Asger Overgaard
Marcus Albæk
 
Hundeudvalg: 
Bent Christensen er genvalgt
Bjørn Friis tilbyder at hjælpe ved udendørs træning
 
Indkomne forslag:
Der er stillet forslag om vedtægtsændring vedr. Jordkøb
Forslaget er vedtaget med kvalificeret flertal.
 
Rovvildtpokal: 
Der er 3 der har indberettet:
Alex Overgaard 290 point
Bjørn Fris 2385 point
Knud Erik point
 
Alex bibeholder arbejde med rovvildt, fælder kamera osv.
 
Knud Erik står for mårhunde regulering i Herning.
Hvis der er nogen der har lyst, kan man komme med Knud Erik for evt. at lære noget.
Knud Erik kan fanges på nr.: 30336542

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/