Bestyrelsesmøde 14.12.2023                                                                                        

Deltagere: John Madsen, Ole Madsen, Palle Pedersen, Flemming Kristiansen, Kim Jensen.
 
Åben/lukket
Emne
Besluttet
Til næste gang
Ansvarlig
 
Underskrivelse af referat fra sidste møde.
 
 
Alle
Åben
DJ, kreds, jægerråd - nyt.
Se under DJ-hjemmeside.
 
 
Åben
Gennemgang af referat fra sidste møde.
Ok.
 
 
Åben
Årshjul.
 
 
 
Åben
Evaluering generalforsamling.
Vedtægt
Beretninger fra udvalgsformænd skal ikke tage så lang tid som i år
Bestyrelsen mener ikke, det skal tage mere end 10 minutter pr. beretning.
Det var en fin generalforsamling med en god debat.
Hvis der laves underudvalg, skal de skrives på hjemmesiden
John kontakter og sætter på hjemmeside.
Eks. Miljøpokaludvalg, festudvalg osv.
 
 
Åben
Evaluering af konstituering.
Vi havde et godt møde med livlig debat.
Skal vi evt. holde konstituerings- mødet i klubhuset fremover?
 
 
Åben
Evaluering af ræveregulering.
Der skal laves et underudvalg, der styrer, hvilken jord vi skal gå på.
2 gange jagt er passende
Årets afslutning blev afholdt på Dirty range i Herning.
Det var en hyggelig aften.
 
 
Åben
Evaluering af kredsmøde.
Meget langtrukket møde med et tyndt program.
 
 
Åben
Repræsentantskabsmøde i Timring Sportscenter.
Onsdag 10 april kl. 19.00
John deltager med glæde.
 
 
Åben
Bukkekaffe.
Dato skal på hjemmeside. Det bliver d. 18/5
Der bliver præmier til de 2 bedste bukke, den sjoveste + bedste hjort/dåhjort. Ole sætter på hjemmeside og Facebook
 
 
Åben
Hjemmeside og jægerweb.
Hjemmesiden bliver overtaget af anden udbyder.  Det kommer til at koste 30 øre pr sms. Vi kører videre og må se hvor dyrt det bliver.
 
 
Åben
Jagt på skydebanen (regler)
Jagttårn - Flemming indkøber tårn til ca. 2000 kr.
Regler skal debatteres næste gang 
 
 
Åben
Jubilæumsfest 2025
Der udsendes på hjemmeside og FB om der er nogen, der vil hjælpe med at arrangere jubilæumsfest.
 
 
Åben
Jagtleder.
Golfbanen
2/11-          Ole - Kim
23/11-        Ole - Palle
14/12-        John - Ole
11/1 2025   Kim - Flemming
Præstbjerg
17/11-         Kim - Flemming
22/12          Kim
26/1-2025    Palle - Flemming
Jagtleder er gratis.
 
 
Åben
Næste møde.
Tirsdag d. 30/4 kl. 19 hos Palle
 
 
Åben
Evt.
Generalforsamling i 2025 er den 17/2 John melder allerede nu tilbage til Timring hallen med dato. Konstitueringsmøde afholdes i klubhuset.
Forslag om førstehjælpskursus gennem jægerforbundet. John arbejder videre med forslaget.
Der er behov for folk til tællelag.
 
 
Flemming Kristiansen               John Madsen                 Ole Madsen                     Kim Jensen                 Palle Pedersen 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/