Parole for Golfbanejagterne

 
 • Jagtleder:
 • ·        Husk Jagtfiskal
 • ·        Velkomst
 • ·        Gyldigt jagttegn fremvises af alle – kan der ikke fremvises gyldigt jagttegn, kan der ikke deltages i jagten med våben før jagttegnet forevises jagtlederen.
 • ·        Alle jægere skal bære noget der er signalfarvet.
 • ·        Hunde skal bære enten klokke eller noget der er signalfarvet.
 • Jagtens afvikling
 • ·        Den tildelte post er fast, og må ikke forlades før såten er blæst af
 • ·        Giv tegn til naboposterne om hvor du står.
 • ·        Der må skydes når naboposten er sat af, og at det i øvrigt er forsvarligt.
 • ·        Geværet må under ingen omstændigheder føres igennem skyttekæden.
 • ·        Pas på med lave skud specielt hvor der må skydes ind i såten (gælder også drivere).
 • ·        Patronhylstre opsamles.
 • ·        Der må ikke skydes efter at såten er blæst af.
 • ·        Mellem såterne bæres våbnet tomt, og med åbent lås eller knækket.
 • ·        Vi er på offentlige arealer, hvor publikum har ret til at færdes, vis hensyn til gæsterne, man kan knække sit gevær, og bede gæsterne vente.
 • Der må i dag skydes alt efter jagtloven:
 • Restriktioner:
 • ·        Fasanhøne er fredet
 • ·        Der må skydes 1 stk. Råvildt pr. jæger, indtil andet besluttes.
 • ·        Såfremt der skydes på råvildt som ikke er leveret, må man ikke skyde til mere råvildt på denne post.
 • ·        Forbiskud til råvildt kr. 50,00. Ræv max. Kr. 25,00
 • ·        Bøde kr. 100,00 ved leveret vildt med restriktioner iht. parole.
 • ·        Alle forbiskud meddeles til jagtlederen med angivelse af skud.
 • ·        Eftersøgning på egen hånd, må ikke finde sted.
 • ·        Forsvarlige skudafstande i sideskud (max):
  • • råvildt 20 mtr.      • fugle 30 mtr.      • ræv 25 mtr.      • hare 30 mtr.
 • ·        Hagl størrelse til hårvildt, her henstiller vi til str. 3 eller større
 • ·        Bengæt: ben + patronforbrug: kr. 10,00 pr. gæt.
 • ·        Jagtdagen afsluttes med vildtparade, og aktion over skudt vildt.
 • ·        Alle kan købe.
 • ·        Såfremt rålam ikke kan opnå mindste pris kr. 300,00 og buk/råer kr.
 • ·        400,00 skal skytten købe.
 • Knæk og bræk
 • Timring-Vildbjerg Jagtforening 24 august 2021
 •  
 •  

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/