Bestyrelsesmøde 08.06.2023

                                                                                   

Deltagere: John Madsen, Ole Madsen, Niels Jørn Jørgensen, Ernst Madsen, Kim Jensen.

Åben/lukket
Emne
Besluttet
Til næste gang
Ansvarlig
 
Underskrivelse af referat fra sidste møde.
 
 
Alle
Åben
DJ, kreds, jægerråd - nyt.
Se under DJ-hjemmeside.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åben
Jordkøb. (Flugtskydning bane) (Åben hus)(lukning af konto hos dj)
Kim sætter skilte igang sammen med Alex.
Åbent hus 16/9 kl 10 til 15
Der skal afholdes møde med udvalg vedr. Åbent hus
Torsdag d. 15/6 på skydebanen. Målet er at alle udvalg skal stille med mindst 1 mand  Klokken 19.00 på skydebanen
Ole ringer rundt til udvalg.
Konto ved DJ. Lukkes 1/8 2023  Dette skal meldes ud på hjemmeside og facebook  Det gør Kim.
 
 
Åben
Evaluering af bukkekaffe.
Bukkekaffe gik fint. Go stemning  Det passede fint med mad. Der var 42 mødt frem. Der var fint med bukke på årets parade. Bestyrrelsen havde sørget for godt vejr, det satser vi på sker igen næste år.
 
Forslag:  Næste år skal alle fremmødte deltage i afstemning.
 
 
Åben
Miljøpokalen.
Der er kommet kandidater ind, og udvalget tager rundt og ser på de forskellige områder.
 
Niels Jørn
Åben
Golfbanen/Præstbjerg. (salg)
Kim sender datoer vedr. Præstbjerg jagter og sætter på net og facebook
Hvis der er golfbanejagter som ikke er solgt d. 1/9 2023 vil pladserne blive udbudt som gæstekort. Dvs. hvis man skal med på en jagt må man købe en eller flere gæstekort til samme dato.
 
 
Åben
Bevilling af tilskudsmidler (dj)
Der er kommet tilsagn om 15.400 fra DJ.
 
Kim
Åben
Riffel udvalg
. Der skal 1 eller2 fra riffeludvalg med til næste bestyrrelsesmøde.
 
 
Åben
Næste møde
15/8 hos Niels Jørn Kl. 19
 
 
Åben
 
Ernst er udnævnt til pokal general, han styrer hvem der har pokalerne som
Bestyrrelsen har.
John laver oversigtskort til golfbanen det er igang
 
 
 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/