Bestyrelsesmøde 16.02.2023

Deltagere: Helge Nielsen, Ole Madsen, Alex Overgaard, Ernst Madsen, Kim Jensen.
 
Underskrivelse af referat fra sidste møde.
 
DJ-nyt.
Se under DJ nyt.
 
Kreds nyt.
Se under kreds nyt.
 
Gennem gang af referat sidste møde.
ok
 
Årshjul.
ok
 
Oversigt over jagtudstyr
Emner er blevet drøftet og der er enighed om at det ikke er interessant for os Pt.
 
Road show 2023.
Tilmelding er lagt på FB. Og hjemmesiden
Det er først til mølle i Aulum.   PS Der er gratis mad !!
 
Jordkøb. (Flugtskydning bane)
Der mangler stadig lidt indbetalinger fra diverse folk der har givet tilsagn
Bestyrrelsen regner med at det er tale om forglemmelser.
 
Extraordinært årsmøde.
Der kommer dato senere.  Der er kommet en kandidat (Ole Rønow)
 
Ræve regulering.
Afslutning  Der er 10 mand tilmeldt.
 
Aktiviteter for næste halve år.
Med næste gang
 
Ny webmaster.
Med næste gang
 
Næste møde.
 
Evt.
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/