Bestyrelsesmøde 15.08.2023

 Deltagere: John Madsen, Ole Madsen, Niels Jørn Jørgensen, Ernst Madsen, Kim Jensen
Åben/lukket
Emne
Besluttet
Til næste gang
Ansvarlig
Åben
Underskrivelse af referat fra sidste møde.
 
 
Alle
Åben
DJ, kreds, jægerråd - nyt.
Se under DJ-hjemmeside.
 
 
Åben
Gennem gang af referat sidste møde.
 
 
 
Åben
Årshjul.
 
 
 
Åben
Jordkøb.
Der er bevilget et beløb fra DJ til jordkøb, for at dette kan udbetales skal der indsendes et regnskab inden 1/11 - 2023.
Pt. mangles en regning fra landmåler. Kim indhenter de manglende dokumenter og Niels J og Kim  laver et regnskab til DJ.
Der er endvidere lidt bøvl med at få jordkøbet samlet på et matrikkelsnummer, pga. Et gammelt pantebrev der ikke kan findes hverken af sælger eller bank. Derfor skal sagen forbi retten. Det er en formalitet og Kim følger op
 
Kim
Åben
Jagt på flugtskydningsbanen.
Bestyrrelsen har besluttet at der ikke skal drives jagt på skydebanen i år.
Det tages op på kommende generalforsamling Mht. Parole/afskydningspolitik mv. For fremtiden på skydebanen.
 
 
Åben
Nye Jagtdage på Golfbanen 2024-2025.
Jagt datoer poå golfbanen for 2024/25:   2/11   23/11   14/12  og 11/01
Andejagter bliver 5/9 og 26/9 (2024)
 
 
Åben
Miljøpokalen.
Der er 2 emner  NJJ arbejder på sagen
 
Niels Jørn
Åben
Golfbanen/Præstbjerg. (salg)
Der er stadig ledige pladser på golfbanen og på præstbjerg. NJJ opdatere hjemmesiden med navne på de solgte jagter
 
 
Åben
Skal der fodres.
Bestyrrelsen har besluttet at stoppe med fodring på golfbanen. Det er nærmest kun Duer og grævlinge der fodres på pt. Kim og NJJ henter tønder mv. hjem
 
 
Åben
Riffeludvalget.
Med næste gang
 
 
Åben
Næste møde.
19/10 2023  Kl. 19 hos Ernst
 
 
Åben
Evt.
Der er kommet en lille opfordring til at dele et billede og evt en lille historie
Hvis man skyder noget med riffel på golfbanen eller i præstbjerg
Det er altid rart med en positiv historie
 
 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/