Bestyrelsesmøde 19.10.2023

 
                                                                                            
Deltagere: John Madsen, Ole Madsen, Niels Jørn Jørgensen, Ernst Madsen, Kim Jensen. 
 Åben/lukket 
Emne 
Besluttet 
Til næste gang 
Ansvarlig 
Åben
Underskrivelse af referat fra sidste møde. 
 
 
Alle 
Åben 
DJ, kreds, jægerråd - nyt. 
Se under DJ-hjemmeside. 
 
 
Åben
Gennem gang af referat sidste møde. 
 
 
 
Åben
Årshjul. 
 
 
 
Åben
Riffeludvalget. 
Riffeludvalget vælger at udsætte riffelinstruktør-kursus til der evt. er lidt bedre økonomi. Prisen pr. skydning er hævet til 75 kr pr gang. Der er et håb om, at der vil komme mange folk på skydebanen næste sæson da der formodentligt er mange der skal have indskudt til blyfri ammunition.
Det er aftalt at vi ser tiden an.
 
 
Åben
Evaluering af andejagter
Der blev skudt 4 ænder på første jagt 0 på sidste jagt
Der var godt fremmøde blandt de folk, der havde en jagt.
 
 
Åben
Evaluering af åbenhus. 
Det var en god dag. Der var lidt sponsorer og nogle folk der ikke havde en relation til jagtforeningen. De fleste folk havde dog en relation til jagtforeningen.
Alt i alt en god dag med fint vejr.
 
 
 
 
 
 
 
Åben
Bladet jæger kommer d 24 okt.  
Kl. 16.00 (hvem vil med ?) Niels J. Jørgensen, Kim Jensen og Bjørn Fris
 
 
Åben
Kontingentsatser 2024. 
Holdes på samme pris som sidste år.
 
 
Åben
Møde i Præstbjerg 2024
d. 14. nov.
Kl. 19:00 John Madsen og Niels JJ
 
 
 
 
 
 
 
Åben
General forsamling 2024
  Mandag 19/2 2024  Kl. 19:00  Indskrivning fra kl. 18:30
 
 
Åben
Næste møde. 
 Torsdag d. 14/12 2023 hos Kim kl 19
 
 
 
Evt. 
 Rævejagt bliver der taget stilling til på næste møde.
 
 
 
 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/